Είδικά Καρότσια Μεταφοράς για Σκάλες

Ηλεκτρικά καρότσια μπαταρίας για εξαιρετικά εύκολη μεταφορά προιόντων στις σκάλες.